سال جهش تولید
تهران، صفادشت، قپچاق
  • فارسی
  • English
  • العربية

چرا ورق های پیش عایق جاذب صدا و بدون لرزش هستند ؟

چرا ورق های پیش عایق جاذب صدا و بدون لرزش هستند ؟

عدم وجود صدای ناشی از لرزش کانال : کانال های پیش عایق در مقایسه با کانال های گالوانیزه به دلیل داشتن وزن سبک تر میتوانند صدای ناشی از لرزش کانال را کنترل کنند و میزان آکوستیک صدا در آن ها 20db است.

گوش انسان یك دستگاه بسیار حسّاس است، شدت اصواتی كه گوش می‌ تواند بشنود از 1 تا 10-12 است، این اصوات متناظر با تراز شدت 5db الی 120db هستند.