آب شیرین کن خلیج فارس

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-2feca5b
slide-62c9d8e

شرح پروژه :

کارفرما : شرکت عامران افق

متراژ : 1500 متر مربع

مکان پروژه :

بندر عباس