آمفی تئاتر بیمارستان آراد

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-2feca5b
slide-7120424

اهداف پروژه :

کارفرما : بیمارستان آراد

متراژ : 400 متر مربع

مکان پروژه :

تهران