آمفی تئاتر نظام وظیفه

Rate this portfolio
slide-2feca5b
slide-69f44be
slide-9b22871
slide-24677b1

اهداف پروژه :

کارفرما : نظام وظیفه زنجان

متراژ : 1500 متر مربع

مکان پروژه :

زنجان