انبار مرکزی شرکت گلستان

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-308bc98
slide-ad83535
slide-62e8725
slide-f883bcc

اهداف پروژه :

کارفرما : انبار مرکزی شرکت گلستان

متراژ : 1000 متر مربع

مکان پروژه :

تهران – احمدآباد مستوفی