بیمارستان شهید لبافی نژاد

Rate this portfolio
slide-2feca5b
slide-69f44be

اهداف پروژه :

کارفرما : شرکت تهویه آرامش

متراژ : 500 متر مربع

مکان پروژه :

تهران