بیمارستان قائم

Rate this portfolio
slide-2feca5b
slide-f145459

شرح پروژه :

کارفرما : بیمارستان قائم

متراژ : 6000 متر مربع

مکان پروژه :

بوشهر