بیمارستان مادر

Rate this portfolio
slide-2feca5b
slide-f145459

شرح پروژه :

کارفرما : بیمارستان مادر

متراژ : 5000 متر مربع

مکان پروژه :

قم