دارو سازی پسوک

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-6bb13fa

اهداف پروژه :

کارفرما : شرکت تهویه آرامش

متراژ : 5000 متر مربع

مکان پروژه :

کرج