سالن غذاخوری دانشگاه قم

Rate this portfolio
slide-69f44be

اهداف پروژه :

کارفرما : شرکت سقفِ بهمن

متراژ : 600 متر مربع

مکان پروژه :

قم