سالن ورزشی دانشگاه قم

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-2feca5b
slide-e2dc5f3

اهداف پروژه :

کارفرما : شرکت سقفِ بهمن

متراژ : 1200 متر مربع

مکان پروژه :

قم