شرکت سامان پژوه برنا (شَکِلی)

Rate this portfolio
slide-69f44be

اهداف پروژه :

کارفرما : شرکت سامان پژوه برنا (شَکِلی)

متراژ : 1000 متر مربع

مکان پروژه :

کرج – کردان