شرکت پتروشیمی جم صنعت کاران

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-2feca5b

اهداف پروژه :

کارفرما : شرکت پتروشیمی جم صنعت کاران

متراژ : 1500 متر مربع

مکان پروژه :

بوشهر – عسلویه