شرکت پتروشیمی سروش مهستان

Rate this portfolio
slide-69f44be

اهداف پروژه :

کارفرما : شرکت پتروشیمی سروش مهستان

متراژ : 3000 متر مربع

مکان پروژه :

بوشهر – عسلویه