شرکت پتروشیمی سلمان فارسی

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-2feca5b

اهداف پروژه :

کارفرما : شرکت پتروشیمی سلمان فارسی

متراژ : 5000 متر مربع

مکان پروژه :

بندر ماهشهر