شرکت پتروشیمی

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-2feca5b
slide-62c9d8e
slide-21e2fbe
slide-3e42206

اهداف پروژه :

کارفرما : شرکت اورین پایه

متراژ : 4000 متر مربع

مکان پروژه :

بندر ماهشهر