شرکت پرتو سرد توان هیمالیا

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-2feca5b
slide-161fd4f
slide-dc607ff

اهداف پروژه :

کارفرما : شرکت پرتو سرد توان همالیا

متراژ : 8000 متر مربع

مکان پروژه :

کرج – کردان