شرکت چینی زرین

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-2feca5b

اهداف پروژه :

کارفرما : شرکت چینی زرین

متراژ : 700 متر مربع

مکان پروژه :

تهران