شعبه سرپرستی بانک کشاورزی

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-2feca5b
slide-62c9d8e
slide-21e2fbe

اهداف پروژه :

کارفرما : اسکله سازان دنا

متراژ : 1000 متر مربع

مکان پروژه :

یزد