مسجد مکی

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-2feca5b
slide-62c9d8e

اهداف پروژه :

کارفرما : مسجد مکی

متراژ : 6000 متر مربع

مکان پروژه :

زاهدان