هنرستان فرزندان میهن

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-9b40531
slide-2feca5b
slide-62c9d8e

اهداف پروژه :

کارفرما : شرکت طرح و ساخت رابین

متراژ : 600 متر مربع

مکان پروژه :

اسلامشهر