کارخانه جوجه کشی مرغک

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-2feca5b
slide-62c9d8e
slide-21e2fbe
slide-405acfe

اهداف پروژه :

کارفرما : شرکت جوجه کشی مرغک

متراژ : 500 متر مربع

مکان پروژه :

آبیک