کمپ ورزشی کریکت

Rate this portfolio
slide-69f44be
slide-2feca5b
slide-e2dc5f3
slide-35aaf3c

اهداف پروژه :

کارفرما : شرکت نسران

متراژ : 1600 متر مربع

مکان پروژه :

چابهار